Vær klar til de nye regler for affaldssortering, der træder i kraft 2023

Vidste du, at der fra d. 31. december 2022 bliver indført krav om, at virksomheder/erhverv skal sortere husholdningslignende affald efter samme sorteringskriterier, som private husholdninger har gjort og stadig gør? Forhåbentlig, hvis du er ansvarlig for en virksomhed, og hvis ikke giver det helt sikkert point at nævne det til din chef. Så kan I nå at affaldssortere på den korrekte måde inden udgangen af 2022, hvis I Ikke allerede gør det.

Virksomheder/erhverv har i mange år været påkrævet ved lov at sortere affald til genanvendelse. De nye regler præciserer, at der skal sorteres i 12 affaldstyper. De 12 affaldstyper er mad, papir, metal, pap, mad-og fødevarekartoner, plastik (hård og blød), glas, træ, elektronik, hård PVC, farligt affald og restaffald. Disse 12 affaldstyper er et minimum. Fra 2023 skal man også begynde at sortere tekstiler.

Men hvad kræver det egentlig lige at affaldssortere husholdningsaffald på arbejdspladsen?

Selvom alle virksomheder er vant til at affaldssortere, så kræver det organisering, indretning og kommunikation, når man skal til at introducere flere affaldstyper. Dog er det ikke alle virksomheder, som har brug for alle slags affaldstyper. De mest brugt affaldstyper er papir, plast, metal, pant, restaffald og madaffald.

Det vigtigste ved affaldshåndtering er, at man anskaffer sig et godt affaldssystem (eller affaldsstationer), der eventuelt er farvekoordineret med, hvilket affald der skal I hver skraldespand. Man kan også gøre brug af affaldspiktogrammer, så det er nemt for medarbejderne at putte affaldet det rigtige sted hen. Dertil skal man selvfølgelig også have affaldsposer/affaldssække.

Selve affaldssystemerne er nemme at implementere på kontoret, og man kan få mange billige affaldssystemer. Vil man gerne gøre det nemt at kunne udvide sit affaldssystem, kan man overveje at investere i modulopbyggede affaldssystemer. De er ofte enkle og stilrene i deres design, og så kan de tilpasses og udvides, når du har brug for det. Ved at have enkelte affaldssystemer stående rundt i virksomheden, kan man samtidig skære ned på den tid, det tager for rengøringspersonalet at tømme skraldespandene.

Gode råd til, hvordan du implementerer affaldssystemer

Det første gode råd er at gøre det nemt for medarbejderne at komme af med sit skrald og sortere det. Affaldssystemet skal være let tilgængeligt, og hvis der er låg på skraldespandene, skal det gerne være nemt at løfte.

Det andet råd er at bruge modulbaserede affaldssystemer, da det giver mulighed for udvidelse senere hen. Synes du, at affaldssystemet kommer til at fylde for meget, kan du altid kigge se, om der er mulighed for at udnytte pladsen lodret. Kan de eventuelt stables ovenpå hinanden?

Det er en god ide at involvere medarbejderne i placeringen af affaldssystemet, så placeringen giver mening i forhold til medarbejdernes vaner og behov. Derved bliver det nemmere for dem at benytte sig af skraldespandene i hverdagen. Derudover kan du bruge skilte med piktogrammer, så medarbejderne ikke bliver i tvivl om, hvad der skal i den enkelte skraldespand.